Vochtbestrijding specialisten

Vocht is zeer schadelijk

Vocht is zeer schadelijk

Vocht tast zonder uitzondering alles aan

Advertenties

Water en waterdamp en hun vernietigende werking

De meest voorkomende schade in gebouwen wordt veroorzaakt door water en waterdamp. Door natuurkundige processen (o.a. temperatuurwijzigingen e.d.) verandert water in waterdamp en visa versa. Het effect hiervan is dat water een bijna ongrijpbaar fenomeen is in gebouwen. Het kan simpelweg in de vorm van waterdamp via gesteente migreren naar andere ruimtes en daar middels afkoeling weer condenseren en veranderen in water.

Een ieder kent wel het gegeven dat de oorzaak van een lekkage moeilijk te traceren is door de eigenschappen van water en waterdamp.

 

Water als transportmiddel

In water bevinden zich allerlei bacteriën, schimmels, zouten en opgeloste gassen. Door van de ene toestand (bijv. water) naar een andere te gaan (waterdamp) komen bijvoorbeeld bepaalde gassen vrij, maar worden ook zouten getransporteerd en sporen van schimmels afgezet.

 

Water als bindmiddel en oplosmiddel

Water is ook een bindmiddel voor bijvoorbeeld cement en beton, maar tegelijkertijd lost het ook stoffen op.

 

Capillaire werking

Door de zuigende werking van gesteentes, mortels, isolatiemiddelen, hout e.d. verspreid water zich door de gehele constructie. En indien bijvoorbeeld vocht in een buitenmuur bevriest, dan zal het water uitzetten de constructie scheuren.

 

De schadelijke werking van vocht

  • Vocht tast alle bouwmaterialen aan
  • Vocht zorgt voor rotting van bouwmaterialen
  • Vocht veroorzaakt schimmel, zwamvorming en ongedierte
  • Vocht tast de gezondheid van de mens aan
  • Slecht gebouwde, vochtige woninge veroorzaken hoesten en kortademigheid.

Schade boven de grond: krimp en uitzetting

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invloed van wisselende vochgehaltes en wisselende temperaturen en de wisselwerking van nat worden en opdrogen. De materialen van de woningen zetten daardoor op continu basis uit en krimpen weer in, waardoor scheurvorming ontstaat waardoor water en waterdamp kans zien de constructie binnen te dringen. Door vorst zet het water weer uit en worden de scheuren groter.

Vochtig metselwerk is daarnaast een uitstekende voedingsbodem voor mossen en algen. Indien het vocht doorslaat zullen uiteindelijk de binnenmuren aangetast worden met alle gevolgen van dien (vochtige muren, pleisterwerk gaat kapot, vochtigheidsgehalte in woning wordt heel hoog, schimmel en ongedierte ontstaan etc.).

Advertenties

Schade onder grond : opstijgende vochtigheid

Door het binnendringen van vocht via funderingen en de kruipruimte krijgt opstijgend vocht c.q. optrekkend vocht een kans. De schade hierdoor kan ook enorm zijn. Voor verdere informatie over de gevolgen van vochtproblemen klikt u hier.

ISOLEADS