Vochtbestrijding specialisten

Kelderafdichting

Veel voorkomend: natte kelders

Natte kelder door o.a. lekkage op de kim

(kim=aansluiting wanden op de vloer)

Nieuwe kelders : prefab en waterdicht ?

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn constructiefouten en dan met name op het gebied van vochtbeschermende of vochtwerende maatregelen. Onkunde en haast bij de bouw zijn ook grote redenen voor problemen. Hieronder ziet u de belangrijkste oorzaken van lekke kelders: Hoewel veel aannemers schermen met 100 % waterdicht garanties blijkt in werkelijkheid dat een ieder die een prefab-kelder laat plaatsen of bij nieuwbouwprojecten inclusief kelder dat ondanks extra dikke wanden, extra goede aanhechtingen e.d. lekkages toch blijven voorkomen. Dit komt door de aggressieve aard van water en door de hydrostatische druk. Veelal worden er ook geen extra vochtbeschermende maatregelen genomen zoals kunststof verpakking van de prefab-kelders.

Mogelijke oorzaken kelderlekkages:

  • slechte conditie van het materiaal (bijvoorbeeld door ouderdom)
  • verhoogde grondwaterdruk
  • hoge grondwaterstand (boven de verticale vochtisolatie)
  • poreusheid van kelderwanden (bijvoorbeeld door verkeerd materiaal bij de bouw)
  • slechte pleisterlagen
  • lekkende doorvoeren
  • slechte aansluitingen
  • slechte ventilatie (waardoor condensatie)
  • (haar)scheuren in constructie
  • etc.

Prefab kelder van waterdicht beton

Bestaande kelders : binnen- buitenafdichting

Bij bestaande kelders is het mogelijk zowel een afdichting aan de buitenkant aan te brengen als aan de binnenkant. In eerste aanleg heeft een buitenafdichting de voorkeur omdat de aanleg van een ' waterdichte kom' rondom de kelder sowieso verhindert dat het (grond)vocht het gesteente of beton bereikt. Bij een binnenafdichting verhinder je dat het water de kelder zelf binnenkomt, maar het vocht heeft natuurlijk wel het gesteente of fundering bereikt en zal deze verzadigen. Daarnaast kan kelderafdichting binnen niet los gezien worden van een grondige analyse van de effecten van een dergelijk binnenafdichting, met name de kans op vochtschade door optrekkend vocht speelt dan een belangrijke rol. Advies door een specialist is hierbij belangrijk. De kelder van buitenaf behandelen is niet altijd mogelijk en soms ook heel kostbaar omdat complete funderingen vrijgegraven moeten worden.

Advertenties

Twee vochtbeschermingstechnieken voor kelders :

Injecteren keldermuren

Aan een kelder moet extra aandacht worden geschonken omdat deze in bijzondere omstandigheden verkeert : de kelder bevindt zich vaak (deels) onder het grondwaterniveau en heeft daarom erg te lijden van hydrostatische krachten. Daarnaast heeft een kelder vaak maar ingang en niet altijd goede beluchtingsmogelijkheden waardoor ventilatie vaak niet of nauwelijks plaatsvind.

Om een kelder afdoende te beschermen is het noodzakelijk zowel aan de buitenkant van de kelder als aan de binnenkant van de kelder beschermende maatregelen te treffen. Met name aan de buitenkant is het van belang deze goed te beschermen. Voortschrijdende kennis op het gebied van kunststoffen zorgen daarbij voor nieuwe inzichten en mogelijkheden.

 

Lekkende kelder : werk voor specialisten

Kunststof vochtwering

Het is zelden mogelijk dat de gewone consument een lekkende kelder zelf op kan lossen met in de bouwmarkt beschikbare middelen. Het eenvoudigweg toepassen van pasta's en afdichtingscoatings om lekvocht in kelders tegen te gaan kan betekenen dat het vocht zal stijgen naar boven gelegen muren waardoor weliswaar de vochtschade in de kelder is verminderd, maar het probleem verlegd is naar hoger gelegen verdiepingen. Klik op een van onderstaande links voor meer informatie over afdichten van natte kelders.

Binnenafdichting natte kelder Indien u een natte kelder hebt, kan het probleem opgelost worden door het afdichten van de lekken...

Buitenafdichting natte kelder Hoewel een buitenafdichting voor uw bestaande natte kelder de beste oplossing is, is deze veel mo...

Gratis inspectie en offerte

gratis vochtbestrijding offerte aanvragen
ISOLEADS