Vochtbestrijding specialisten

Wie zijn wij & Disclaimer

Isoleads

Devochtbestrijder.be is een website die ontwikkeld is en beheerd wordt door Isoleads , een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verstrekken van relevante informatie over (actuele) isolatie en energiebesparende onderwerpen zoals onder andere vochtbestrijding, zonne-energie, alternatieve energiebronnen, bodemafsluiting, kruipruimte isolatie, isolatie in het algemeen en energiezuinige woningen. Isoleads is zelf echter geen erkend adviseur, intermediair of installateur.

Offerte en uitvoering

Isoleads is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de aan u uitgebrachte adviezen, offertes en aanbevelingen in de ruimste zin des woords alsmede werkzaamheden die in uw opdracht verricht worden. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Isoleads , een internetbedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen en beheren van informatieve websites over onder andere bodemafsluiting, kruipruimte isolatie, isolatie en vochtbestrijding en vochtwering. Isoleads werkt samen met diverse gerenommeerde partners op het gebied van vochtbestrijding en vochtwering. De via Devochtbestrijder.be aangevraagde offertes en verzoeken om informatie worden middels een geautomatiseerd systeem direct aangeboden bij de partners, op basis van onder andere geografische criteria en specalismes.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Isoleads BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. Isoleads aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Isoleads is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands Recht van toepassing. Gebruik van deze website betekent dat u notitie hebt genomen van bovenstaande en dat u bovenstaande accepteert.

(C) 2007 - 2015/2016 - Alle rechten voorbehouden

ISOLEADS