Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Doe de test

FEITEN OVER VOCHTPROBLEMEN:

80 % van vochtgerelateerde problemen in woningen komt door optrekkend vocht of doorslaand vocht. In dit geval is het (heel) moeilijk om zelf de juiste diagnose te stellen en de problemen op te lossen, zoals bijvoorbeeld het injecteren van muren (tegen optrekkend vocht) of het impregneren van muren (tegen doorslaand vocht). 

Conclusie: u heeft een professional nodig

20 % van vochtgerelateerde problemen in woningen komt door condensatie van ‘woonvocht’, zoals het uitademen, douchen en baden, het koken en door planten. In dit geval kunt u wellicht enkele dingen zelf aanpakken, zoals het (veel) beter ventileren van vochtige ruimtes. Ook het warm houden van ruimtes zorgt voor minder vocht.

DOE DE TEST

Kies voor JA of NEEN

Dak:

 • Bij hellende daken : ontbreken er dakpannen of zijn ze beschadigd ?
 • Bij platte daken: zitten er scheuren in de dakbedekking ?

Muren:

 • Is op bepaalde plaatsen een verkleuring van het metselwerk of pleisterwerk te zien die op doorslaand vocht zou kunnen wijzen ?
 • Zitten er scheuren in de stuclaag of hebben delen losgelaten ?
 • Hebben delen van de verfwerk losgelaten c.q. bladdert het verfwerk ?
 • Onbreken er stukken mortel uit het metselwerk ?
 • Bij houdten huizen: zitten er vermolmde stukken in de betimmering of sluiten houten onderdelen niet meer naadloos op elkaar aan ?

Fundering:

 • Is er sprake van optrekkend vocht uit de grond ?
 • Voelt de fundering ook bij droog weer vochtig aan ?
 • Zijn er zoutafzettingen/kalkafzettingen ?

Kamers in de woning/gebouw:

 • Zijn er schimmelplekken ?
 • Ruikt het muf in de kamers ?
 • Zitten er delen van het behang gebobbeld of laat het los ?
 • Voelen de binnenmuren vochtig aan ?
 • Zijn er onder de ramen vochtplekken te zien ?
 • Voelt de vloerbedekking klam aan of bobbelt het laminaat of werkt de houten vloer ?
 • Zijn delen van de dakbalken vermolmd
 • Kunt u door het dak de hemel zien ?
 • Heeft u last van zilvervisjes, kleine vliegjes of ander ongedierte ?
 • Zijn de wanden opvallend vochtig ?
 • Is de grond van de kruipruimte vochtig ?
 • Is de onderkant van het kruipluik vochtig of zijn de randen vochtig ?
 • Is de onderkant van de begane grond vloer vochtig ?
 • Moet u onnatuurlijk veel stoken ?

INDIEN U EEN OF MEER VRAGEN MET JA HEBT BEANTWOORD, DAN IS ER SPRAKE VAN VOCHTSCHADE OF MOET U DAARMEE REKENING HOUDEN !

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

 • Dekking in geheel Vlaanderen
 • Alle disciplines
 • Garantie op alle werkzaamheden
 • Aanvragen is gratis en vrijblijvend