Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Vocht in bouwstoffen

WATER ALS BINDMIDDEL

Voor het binden van cementmortel wordt water gebruikt. Dat betekent dat er in cement en in vele andere uitgeharde stoffen altijd een bepaalde mate van vocht aanwezig is.

Dit verklaart ook de noodzaak om na realisatie van nieuwbouw de onderdelen goed te laten drogen. Het kan gemakkelijk 2 jaar duren voordat al het vocht uit gestorte betonvloeren is verdwenen.

Veel bouwstoffen bevatten een relatieve grote hoeveelheid vocht, ook natuurlijke materialen als hout bevatten bijvoorbeeld gemiddeld nog 20 % vocht, aangezien ze hydrofobisch zijn, dat wil zeggen, ze reageren op de vochtigheid in de directe omgeving en wisselen daarmee vocht uit. In vochtige omstandigheden nemen ze vocht op, in droge omstandigheden geven ze vocht af.

Vochtige specie

Vochtige specie

BIJ NIEUWBOUW GOED DROGEN EN BELUCHTEN

Goede beluchting is een essentieel onderdeel om na ingebruikname van de woning de bouwmaterialen de kans te geven goed te drogen.

Het afdekken van deze materialen met bijvoorbeeld kunststoffen betekent dat het vocht niet kan verdampen. Ook het gebruik van vochtdoorlatende verf en dergelijke is van belang aangezien het vocht anders niet uit de bouwstoffen kan.

Zoutuitslag

Zoutuitslag

NATTE BOUWSTOFFEN ZORGEN OOK VOOR ZOUTUITSLAG

Indien er (te)veel vocht in de bouwstoffen zit, zoals bijvoorbeeld in de cementmortel dan kan dat zoutuitslag of kalkuitslag ten gevolge hebben (die ontsierende witte muursluiers).

Dit komt doordat het vocht zouten oplost en bij verdamping dit weer aan de oppervlakte afgeeft, waardoor witte sluiers ontstaan.

Het is belangrijk in ieder geval materialen te laten ademenen en niet luchtdicht af te sluiten. Hierdoor zal de concentratie vocht alleen maar toenemen.

TE SNEL BOUWEN EN DROGEN: SCHEURVORMING

Te snel drogen middels speciale drogingapparatuur is echter meestal niet verstandig.

Door het versneld laten verdampen van vocht krijgt het cement en beton niet de kans om goed uit te harden en kan scheurvorming ontstaan.

Ook het versneld storten van funderingen heeft vaak tot gevolg dat naden niet goed aansluiten en er hierdoor een te vochtige kruipruimte zal ontstaan.

Beton scheur

Betonscheur

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

EXTRA INFORMATIE OVER DE 6 VOCHTOORZAKEN:

CONDENSATIE

Condensatie is het vloeibaar worden van waterdamp. Waterdamp is in feite…

VOCHT VANUIT DE GROND

Het zal u niet als verrassing in de oren klinken, maar Vlaanderen is een vochtig…

VOCHT IN BOUWSTOFFEN

Veel bouwstoffen bevatten een relatieve grote hoeveelheid vocht, ook….

LEKKAGES

In bijna elk gebouw is een grotendeels verborgen systeem van leidingwerk…

VERTICALE GROND DOORSLAG

Verticale vocht doorslag oftewel doorslaand vocht is meestal een combinatie van…

Hygroscopische vochtigheid

In simpele termen betekent het dat materialen de eigenschappen bezitten dat ze …