Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Vocht vanuit de grond

NEDERLAND HEEFT EEN VOCHTIGE BODEM

Het zal u niet als verrassing in de oren klinken, maar Vlaanderen is een vochtig land en dat vinden we ook terug in de bodemgesteldheid.

Een groot deel van de randstad is op een drassige en vochtige ondergrond gebouwd en daarnaast ligt door inpoldering een deel van Vlaanderen onder waterniveau.

Hydrostatische druk grondwater zorgt voor lekkages

Hydrostatische druk grondwater zorgt voor lekkages

RESULTAAT: VEEL VOCHT MET HYDROSTATISCHE DRUK

 

Het resultaat van het aanwezige grondwater alsmede de regenval laat zich vertalen in een vochtige en drassige bodem. Een woning met funderingen en bijvoorbeeld een kelder liggen onder het grondwaterniveau.

Door de grote hoeveelheid water ontstaat een soort opwaartse druk (net als een plastic bal die u onder water duwt) die inwerkt tegen de funderingen, maar ook via de kruipruimte naar binnen sijpelt.

Op de afbeelding kunt u dit duidelijk zien. Bij gebrek aan horizontale vochtwering krijgt u last van optrekkend vocht, bij een lekke kelder krijgt u last van lekkages, bij gebrek aan bodemafsluiting krijgt u plassen water in de kruipruimte en bij gebrek aan kruipruimte isolatie wordt het vocht direct doorgegeven aan de bovenverdiepingen.

 

Door aanhoudende hydrostatische druk kunnen op zwakke plekken lekkages ontstaan.

Door aanhoudende hydrostatische druk kunnen op zwakke plekken lekkages ontstaan.

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

VOCHTIG ZEEKLIMAAT

Het klimaat in Vlaanderen kan als een zacht en vochtig zeeklimaat omschreven worden. Temperaturen liggen relatief hoog en de vochtige lucht van de Noordzee beïnvloedt de weersomstandigheden heel sterk en zorgen onder andere voor relatief veel neerslag.

VEEL NEERSLAG IN NEDERLAND

Vanwege oceaan en zeestoringen en de ligging vlak naast de Noordzee kent Vlaanderen relatief veel neerslag op jaarbasis. Daarnaast zijn er veel rivieren, meren, kanalen en sloten aanwezig. Dit alles zorgt voor veel vochttoevoer.

GRONDWATERSTAND VAAK HOOG

Door een combinatie van regenval en inpoldering en drassige bodem (waardoor er altijd geheid moet worden) is de grondwaterstand in Vlaanderen relatief hoog. Vaak komt men het grondwater tegen op een diepte van 50 cm tot en met 100 cm onder maaiveld.

NIEUWBOUW OP VOORMALIGE SLOTEN EN KANALEN

Zeker bij de realisatie van complete nieuwbouwwijken is er behoefte aan grote stukken grond. Deze vaak voormalige landbouwgrond wordt echter vaak al meer dan 100 jaar doorkruist met irrigatiekanalen en slootjes.

Deze slootjes worden volgestort met zand en er wordt dan gebouwd. De ervaring leert echter dat de grond rondom deze voormalige sloten en kanalen vaak uitgehard is en de sloot een soort grote halve verharde schaal is geworden waardoor nog steeds grondwater blijft stromen.

Zo is het een algemeen bekend verschijnsel dat in bepaalde nieuwbouwwijken er veel grondwater in de kruipruimtes stroomt en dat het verzakken van terrassen en/of straatwerk veel voorkomt.

Algemeen advies: wees voorzichtig met de aanschaf van een woning in een voormalig landbouwgebied of moerassige delta.

Vochtproblemen in kelders en/of kruipruimtes worden vaak met een dompelpomp bestreden. De luchtvochtigheid blijft echter hoog, waardoor schimmelvorming en ongedierte op de loer liggen.

EXTRA INFORMATIE OVER DE 6 VOCHTOORZAKEN:

CONDENSATIE

Condensatie is het vloeibaar worden van waterdamp. Waterdamp is in feite…

VOCHT VANUIT DE GROND

Het zal u niet als verrassing in de oren klinken, maar Vlaanderen is een vochtig…

VOCHT IN BOUWSTOFFEN

Veel bouwstoffen bevatten een relatieve grote hoeveelheid vocht, ook….

LEKKAGES

In bijna elk gebouw is een grotendeels verborgen systeem van leidingwerk…

VERTICALE GROND DOORSLAG

Verticale vocht doorslag oftewel doorslaand vocht is meestal een combinatie van…

Hygroscopische vochtigheid

In simpele termen betekent het dat materialen de eigenschappen bezitten dat ze …