Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Mossen en algen

WAT IS MOS?

Mos is een heel eenvoudig type plant, echter zonder conventionele wortels, stam en bladeren. Het behoort tot de klasse Bryopsida dat weer onderdeel is van de Bryophyta. De Bryophyta zijn de eerste groene land planten die tijdens de evolutie zijn ontstaan. Het vermoeden is dat mos ontstaan is uit zeer primitieve planten. Mos heeft zelf geen andere soorten voortgebracht.

Daar mos geen traditioneel wortelstelsel heeft, kan het alleen maar groeien op vochtige locaties zoals op vochtige boomstammen én muren, paden e.d. Meestal groeit het verticaal. Mos wordt gebruikt als opvulmiddel, tuindecoratie en soms als voedsel voor dieren.

Mos is dus duidelijk een teken dat er een vochtige ondergrond aanwezig is.

Mos op muur

Mos op muur

WAT ZIJN ALGEN?

Algen zijn een grote en diverse groep van eenvoudige organismes die veel in de open zee voorkomen.

Ze zijn fotosynthetisch zoals planten, maar simpeler omdat ze bepaalde organen missen zoals wortels en bladeren. Bepaalde algensoorten zijn nauw verwant aan bacteriën. Algen komen alleen voor op hele vochtige plekken.

Mos en algen

Mos en algen

AANWEZIGHEID ALGEN EN MOSSEN IS SCHADE

De aanwezigheid van algen en mossen op vochtige ondergronden wordt gezien als vochtschade. De vaak glibberige organismes zorgen voor een continuering van het vocht in de muur en zijn een broedplaats voor allerlei kleine schadelijke andere organismes als bacteriën en insecten. Daarnaast ontsiert het de aanblik van een gebouw.

SCHADE BOVEN DE GROND: KRIMP EN UITZETTING

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invloed van wisselende vochtgehaltes en wisselende temperaturen en de wisselwerking van nat worden en opdrogen. De materialen van de woningen zetten daardoor op continu basis uit en krimpen weer in, waardoor scheurvorming ontstaat waardoor water en waterdamp kans zien de constructie binnen te dringen. Door vorst zet het water weer uit en worden de scheuren groter.

Vochtig metselwerk is daarnaast een uitstekende voedingsbodem voor mossen en algen.

Algen buitenmuur

Algen buitenmuur

VERWIJDEREN MOS EN ALGEN

Het verwijderen van mos en algen dient periodiek te gebeuren. Hiervoor zijn voldoende middelen in de handel te verkrijgen die hetzij met de hand hetzij met lagedruk water moeten worden opgebracht.

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

MEER INFORMATIE OVER DE NEGATIEVE GEVOLGEN:

LET OP! Onderstaand keuzemenu betreft de gevolgen van vochtproblemen. Door het bestrijden van de gevolgen (bijvoorbeeld het verwijderen van schimmel of het bestrijden van zilvervisjes) heeft u echter nog niet de VOCHTPROBLEMEN opgelost. Dat kan bijvoorbeeld een lekkage zijn of doorslaand vocht.

SCHIMMELVORMING

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

bestrijding van schimmel

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

GEZONDHEIDSPROBLEMEN

In ons buitenklimaat varieert de relatieve vochtigheid van 60% tot 90%…

ONGEDIERTSE

Door de meestal open structuur (open poriën) van isolatiemateriaal…

AANTASTING MATERIAAL

Al sinds de Romeinen worden woningen in Vlaanderen gebouwd waarbij…

HOGE ENERGIEREKENING

Al sinds de Romeinen worden woningen in Vlaanderen gebouwd waarbij…

ZWAMVORMING

Heeft u een probleem waardoor uw woning of bedrijfspand bovengemiddeld...

MOSSEN EN ALGEN

In ons buitenklimaat varieert de relatieve vochtigheid van 60% tot 90%…

ZILVERVISJES

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

WATERSCHADE

Heeft u een probleem waardoor uw woning of bedrijfspand bovengemiddeld...