Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Ongedierte

Ringwormen, houttorren, ratten, muizen en meer…

Ongedierte is een term toegepast op verschillende soorten dieren en insecten die als hinderlijk c.q. schadeveroorzakend en/of ziekteverwekkend of ziekte-overdragend worden gezien.

Dit varieert van ringwormen, houttorren tot aan ratten en muizen en zelfs vossen en wezels. Echter binnen woningen waar veel vocht optreedt zoals in vochtige kruipruimtes komen voornamelijk insecten als rioolvliegjes en muizen en ratten voor in Vlaanderen.

Termieten in hout

Termieten in hout

De aanwezigheid van vocht in combinatie met de juiste ondergrond kan een bepaald microklimaat scheppen dat aantrekkelijk is voor organismes als algen en mossen die op hun beurt weer kleine insecten aantrekken waar muizen e.d. op jagen. Zo kunnen kleine vochtproblemen grote vochtproblemen worden. Ook kan er een duidelijke toename van spinnen zijn e.d.

ONGEDIERTE KOMT OOK BOVENGRONDS

Helaas blijft ongedierte niet op 1 plek lijdzaam wachten, maar zal het door de gehele woning gaan zwerven en daar schade toebrengen zowel materieel (bijv. aanvreten meubilair) als qua gezondheid door het in de lucht brengen van ziektekiemen.

BESTRIJDING ONGEDIERTE

Het bestrijden van ongedierte kunt u zelf of aan een specialist overlaten. Het is vanzelfsprekend belangrijk na te gaan om welk soort ongedierte het gaat en wat de omvang van de plaag is. Kleine hoeveelheden kunt u zelf afhandelen, voor grotere en betere bestrijding kunt u beter een ongediertebestrijdings- bedrijf in de arm nemen.

VOCHT BESTRIJDEN NIET VERGETEN!

Natuurlijk is het net zo belangrijk om te voorkomen dat er na verwijdering weer nieuwe ongedierte bij u in de woning komt kijken! U zult dan ook actie moeten ondernemen om de vochtigheid te bestrijden, dat de grootste oorzaak is van het ontstaan van ongedierte.

Kijk ook eens kritisch naar uw kruipruimte: is het niet alleen een vochtige, maar bovenal ook een vieze kruipruimte? Dan is het wellicht verstandig deze schoon te (laten) maken en te voorzien van een nieuwe bodemafsluiting ofwel een schone laag zand van zo’n 35 cm dik. Kijk ook eens op www.debodemafsluiter.nl voor meer informatie.

Ongedierte; ratten en muizen

Ongedierte; ratten en muizen

Ongedierte; zilvervisjes

Ongedierte; zilvervisjes

Ongedierte; insecten

Ongedierte; insecten

Eitjes ongedierte

Eitjes ongedierte

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

MEER INFORMATIE OVER DE NEGATIEVE GEVOLGEN:

LET OP! Onderstaand keuzemenu betreft de gevolgen van vochtproblemen. Door het bestrijden van de gevolgen (bijvoorbeeld het verwijderen van schimmel of het bestrijden van zilvervisjes) heeft u echter nog niet de VOCHTPROBLEMEN opgelost. Dat kan bijvoorbeeld een lekkage zijn of doorslaand vocht.

SCHIMMELVORMING

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

bestrijding van schimmel

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

GEZONDHEIDSPROBLEMEN

In ons buitenklimaat varieert de relatieve vochtigheid van 60% tot 90%…

ONGEDIERTSE

Door de meestal open structuur (open poriĆ«n) van isolatiemateriaal…

AANTASTING MATERIAAL

Al sinds de Romeinen worden woningen in Vlaanderen gebouwd waarbij…

HOGE ENERGIEREKENING

Al sinds de Romeinen worden woningen in Vlaanderen gebouwd waarbij…

ZWAMVORMING

Heeft u een probleem waardoor uw woning of bedrijfspand bovengemiddeld...

MOSSEN EN ALGEN

In ons buitenklimaat varieert de relatieve vochtigheid van 60% tot 90%…

ZILVERVISJES

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

WATERSCHADE

Heeft u een probleem waardoor uw woning of bedrijfspand bovengemiddeld...