Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Schimmel

WAT IS SCHIMMEL?

Schimmel is in feite een bepaald soort paddenstoel en van de meer dan 100.000 soorten komen er zo’n 30 tot 40 binnenshuis voor. Op een vochtige en liefst warme ondergrond kunnen de “sporen” (het zaad van de paddenstoelen c.q. zwammen) zich ontkiemen.

Door groei worden de sporen uiteindelijk een netwerkje dat met het blote oog zichtbaar wordt. Dit netwerkje zorgt voor een continue uitstoot van miljoenen nieuwe sporen.

Schimmel op plafond

Schimmel op plafond

SCHIMMELVORMING DOOR VOCHT

Bij permanent vochtige binnenmuren en plafonds is het een kwestie van tijd wanneer er schimmelvorming optreedt. Schimmels geven sporen af waardoor het zich snel kan uitbreiden. In slechts enkele weken kunnen schimmelplekken enkele vierkante meters groot worden.

SCHIMMEL VEROORZAAKT ALLERGIEËN

Door de continue afgifte (dag en nacht) van miljoenen sporen wordt het leefklimaat binnenshuis sterk negatief beïnvloed: door de sporen in de lucht ontstaan ademhalingsmoeilijkheden en allergieën.

VEEL SCHIMMEL BIJ VOCHTIGE VLOEREN

Indien u een vochtige vloer hebt, dan is de kans groot dat schimmel zich gaat nestelen op de vochtige en koude vloer, onder uw laminaat, parket, vloerbedekking of anderszins.

OOK NIEUWBOUW HEEFT VEEL LAST VAN SCHIMMEL

Problemen met vocht en schimmels doen zich niet alleen voor in bestaande woningen. Ondanks betere bouwmethoden en -materialen komen schimmels ook voor in een substantieel deel van de nieuw gebouwde woningen.

In beide situaties zijn er soms duidelijk aanwijsbare oorzaken die samenhangen met gebreken in ontwerp, uitvoering of onderhoud. In andere gevallen wordt een relatie gesuggereerd met energiebesparende maatregelen. En ook de bewoner zelf krijgt nogal eens de schuld. Berucht zijn de mogelijke effecten van de ‘nationale kierenjacht’ op het binnenmilieu.

Het wordt al snel te vochtig in “potdichte” woningen. Een dankbaar klimaat voor schimmels. De bewoner krijgt dan het advies meer te ventileren. Een handeling die echter in strijd is met maatregelen en adviezen om energie te besparen (bron: Schimmels de baas).

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

MINSTENS 62% LUCHTVOCHTIGHEID IS NODIG VOOR GROEI

In het binnenmilieu voorkomende schimmels hebben een relatieve vochtigheid van ten minste 62% – 65% nodig om te kunnen groeien. Vrijwel alle soorten schimmels groeien het snelst bij een relatieve vochtigheid tussen de 90% en bijna 100%

Schimmelvorming op rottend hout

Schimmelvorming op rottend hout

ONDERZOEK: 19% WONINGEN HEEFT SCHIMMEL

Schimmelgroei in woningen is onlosmakelijk verbonden met vocht. In 1991 inventariseerde het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer (VROM) de kwaliteit van het Vlaanderense woningbestand.

Volgens dat onderzoek bleek ruim 19% van de woningen last te hebben van vocht en schimmels. Het negatieve effect van schimmels in woningen op de volksgezondheid is inmiddels in brede kringen bekend.

Met name CARA-patiënten kunnen veel hinder ondervinden van stoffen die schimmels in de lucht worden gebracht. Bovendien speelt de gevoeligheid van bewoners voor allergieën een rol.

MEER INFORMATIE OVER DE NEGATIEVE GEVOLGEN:

LET OP: Onderstaand zijn de gevolgen van vochtproblemen. Door het bestrijden van de gevolgen (bijvoorbeeld het verwijderen van schimmel of het bestrijden van zilvervisjes) heeft u echter nog niet de VOCHTPROBLEMEN opgelost. Dat kan bijvoorbeeld een lekkage zijn of doorslaand vocht.

SCHIMMELVORMING

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

bestrijding van schimmel

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

GEZONDHEIDSPROBLEMEN

In ons buitenklimaat varieert de relatieve vochtigheid van 60% tot 90%…

ONGEDIERTE

Door de meestal open structuur (open poriën) van isolatiemateriaal…

AANTASTING MATERIAAL

Al sinds de Romeinen worden woningen in Vlaanderen gebouwd waarbij…

HOGE ENERGIEREKENING

Al sinds de Romeinen worden woningen in Vlaanderen gebouwd waarbij…

ZWAMVORMING

Heeft u een probleem waardoor uw woning of bedrijfspand bovengemiddeld...

MOSSEN EN ALGEN

In ons buitenklimaat varieert de relatieve vochtigheid van 60% tot 90%…

ZILVERVISJES

Uw woning staat continu onder invloed van vocht. Alle kanten van de woning…

WATERSCHADE

Heeft u een probleem waardoor uw woning of bedrijfspand bovengemiddeld...