Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Groutinjectie

WAT IS GROUTINJECTIE?

Groutinjectie is het injecteren van holle ruimtes met behulp van een mengsel van cement en grond. Groutinjectie kan ook gebruikt worden als een vorm van grondstabilisatie.

GROUTINJECTIE OOK VORM VAN GRONDSTABILISATIE

Groutinjectie is een vorm van grondstabilisatie en bruikbaar bij onder andere funderingen van woningen, maar ook onder terrassen, wegdekken etc. Groutinjectie wordt toegepast ten behoeve van particulieren, bedrijven en overheden, zowel op kleine als op grote schaal.

Door het injecteren van een verhard grondpakket wordt de fundering ondersteund

Door het injecteren van een verhard grondpakket wordt de fundering ondersteund

WAT IS GROUT?

Grout is in de basis een mengsel van cement en water dat eventueel aangevuld kan worden met een scala aan hulpstoffen, afhankelijk van het probleem en van de gewenste toepassing.

 

VOORBEELD VAN GROUTINJECTIE TOEPASSINGEN

  • holle ruimtes onder en in muren, vloeren of het wegdek
  • ondersteunen van weggezakte gemetselde muurtjes in de kruipruimte
  • ondersteuning van funderingen om wegzakken tegen te gaan
  • opvullen en repareren van grote scheuren en gaten in metselwerk
  • het waterdicht maken van spouwmuren

GROUTINJECTIE IS MILIEUVRIENDELIJK

Het cement en water en de eventuele hulpstoffen waaruit Grout bestaat, zijn allen milieuvriendelijk.

Dit is ook noodzakelijk omdat men groutinjecteren vaak ondergronds toepast, zoals bijvoorbeeld het verstevigen van de grond onder de fundering in een kruipruimte om bijvoorbeeld een extra kelder te realiseren.

INJECTIE IN VEEN- EN
KLEINGROND NIET MOGELIJK

Door de geringe waterdoorlatendheid is injectie in veen- en kleigrond niet mogelijk.

SOORTEN GROUTINJECTIE

Traditionele grout injectie
Er wordt een holle buis op de juiste diepte geplaatst waardoor een mengsel van cement en in de grond wordt gevoerd. Het mengen gebeurt mechanisch met mengbladen (schroef, propeller), maar zonder druk.

Jet-grout injectie
Hierbij wordt het mengsel onder zeer hoge druk in de grond gespoten, waardoor ook de laagopbouw verloren gaat.

Compenserende grouting
Het opspannen van de omringende grond door drukverhoging waardoor grondverplaatsingen ontstaan.

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GRONDSTABILISATIE:

GROUTINJECTIE

DAMWAND LEKKAGE

ONDERWATER BETON

WELAFDICHTING

TECHNIEKEN VOCHTBESTRIJDING EN VOCHTWERING

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…