Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Onderwater beton

WAT IS ONDERWATER BETON?

In bouwputten wordt vaak gebruik gemaakt van onderwater beton. Het beton wordt in een bouwput gestort die onder water staat. Dit gebeurt vaak omdat er te veel grondwater aanwezig is. Het is dan niet mogelijk om de put leeg te pompen.

Als het onderwater beton is gestort en de bouwput leeg wordt gepompt kan het zijn dat er lekkages tevoorschijn komen. Dit kan voorkomen bij aansluitingen van de damwand of langs betonnen palen.

Er kunnen ook scheuren of wellen ontstaan. Een wel kan ontstaan door slib dat tijdens het storten is opgesloten.

Deze lekkages zijn door partners van https://www.devochtbestrijder.be goed en snel te verhelpen. De bedrijven beschikken over een goede werkuitrusting en hebben de injectiematerialen altijd op voorraad, wat de snelheid van handelen ten goede komt. Door snel en adequaat te reageren kan vertraging in de bouw worden voorkomen. Bij grote lekkages kunnen vakkundige duikers ingeschakeld worden.

WAT IS EEN BOUWPUT?

Een bouwput is een ontgraving op een bouwlokatie speciaal bedoeld om op een specifieke diepte werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van tunnels, funderingen, kelders en andersoortige ondergrondse werken.

Bouwputten worden vaak gerealiseerd door het graven van gaten en het plaatsen van damwanden om instorting te voorkomen.

Bij het graven van bouwputten komt men vanzelfsprekend onder de grondwaterstand terecht en deze bouwputten lopen dan ook vaak onder.

Bouwaannemers storten dan speciaal onderwaterbeton in de bouwput en pompen na verharding de put weer leeg. Regelmatig ontstaan echter lekkages, met name bij de aansluitingen tussen de verticale damwanden en de horizontale betonnen vloer. Of er ontstaan scheuren of wellen in de betonnen vloer.

SPECIALE AFDICHTINGSGEL

Middels speciale afdichtingsgels kunnen lekkages, wellen e.d. in gestorte betonvloeren snel en vakkundig opgelost worden, desnoods met gebruikmaking van duikfaciliteiten. Vraag nu een gratis inspectie en offerte aan !

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GRONDSTABILISATIE:

GROUTINJECTIE

DAMWAND LEKKAGE

ONDERWATER BETON

WELAFDICHTING

TECHNIEKEN VOCHTBESTRIJDING EN VOCHTWERING 

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…