N

Gratis & vrijblijvende offerte vochtbestrijding

N

Landelijke dekking van vochtbestrijders

Welafdichting

WAT IS EEN WEL?

Een wel is een grote hoeveelheid ondergronds water dat ingekapseld zit door een waterdichte grondlaag.

Indien die waterdichte grondlaag beschadigd wordt kan het water dat zich onder de grondlaag bevindt omhoog komen.

 

Veel vocht in de Vlaanderense bodem

Veel vocht in de Vlaanderense bodem

EEN WEL ONDER EEN WONING IS SCHADELIJK

Indien onder een woning een wel zit, betekent het dat de woning continu onder invloed staat van een bron van grondwater die door hydrostatische druk onder andere zorgt voor vochtige kruipruimtes en lekke kelders.

Met name bij grote bouwprojecten voor bijvoorbeeld nieuwbouwwijken kan het voorkomen dat grondlagen door bodemwerkzaamheden als heien beschadigd raken en voor een continu aanvoer van grondwater zorgen.

Ook door het plaatsen van een damwand kan een wel aangeboord worden.

AANPAK VAN EEN WEL

Om een wel te bestrijden en af te dichten wordt een beroep op diverse disciplines gedaan. De grondlagen worden door geotechnisch grondonderzoek in kaart gebracht. Zo wordt duidelijk langs welke grondlaag de wel zich omhoog werkt. Met de gegevens van het grondonderzoek wordt een injectieplan gemaakt, waarbij het juiste injectiemateriaal wordt gezocht.

  • het in kaart brengen van de diverse grondlagen middels geotechnisch onderzoek
    het maken van een injectieplan (methode + bepaling soort injectievloeistof)
  • Bij het injecteren wordt de injectievloeistof het kanaal van de wel ingepompt. Als de wel is afgedicht blijft het water weer onder de waterdichte laag staan.
Hydrostatische druk

Hydrostatische druk

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GRONDSTABILISATIE:

GROUTINJECTIE

DAMWAND LEKKAGE

ONDERWATER BETON

WELAFDICHTING

TECHNIEKEN VOCHTBESTRIJDING EN VOCHTWERING

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…