Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Horizontale vochtwering

WAT IS HORIZONTALE VOCHTISOLATIE OF VOCHTWERING

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te verhinderen dat vocht in de muren opwaarts kan trekken.

Zoals we hebben kunnen lezen is optrekkend vocht zeer schadelijk voor een woning en het moet derhalve bestreden worden.

VERPLICHTE HORIZONTALE VOCHTISOLATIE BIJ NIEUWBOUW

De hedendaagse bouwvoorschriften vereisen dat alle nieuwbouw voorzien moet worden van horizontale en verticale vochtisolatie die het binnendringen van vocht in het metselwerk moeten verhinderen en verminderen.

Muren injecteren

MECHANISCHE EN CHEMISCHE HORIZONTALE VOCHTWERING

Er kunnen grofweg een tweetal systemen worden onderscheiden op het gebied van horizontale vochtwering: mechanische en chemische systemen:

MECHANISCHE VOCHTWERING

De basis van mechanische vochtwering is het horizontaal doorzagen van de muur en dat er in de zaagopening/snede een isolerende laag wordt aangebracht van bijvoorbeeld kunststoffolie of bitumen.

Die folie moet het optrekkend vocht onderbreken.Bij ouder metselwerk is dit vaak een probleem omdat het mortelwerk vaak al is aangetast door optrekkend vocht en het zagen in een dergelijke manier kan tot instortingsgevaar leiden.

Een andere mechanische vochtwering methode is het slaan van metalen platen in de muur met behulp van perslucht.

ANDERE MECHANISCHE VOCHTWERING METHODES

Zogenaamde herstelprocedures zijn ook vormen van mechanische vochtwering: deze worden achteraf aangebracht, bij reeds bestaande en vaak aangetaste constructies. U kunt dan denken aan het vervangen van de muur, het uithakken van voegen en het persen van vochtwerende materialen in de sleuven of er worden boorgaten gemaakt waarin beton wordt gestort.

NADELEN MECHANISCHE HORIZONTALE VOCHTWERING:

  • er moet aan twee zijden worden gewerkt waardoor aan twee kanten van de muur schade ontstaat
  • de werkzaamheden zijn zeer arbeidsintensief en daardoor kostbaar
  • indien de vochtwering schuin of verticaal moet lopen, dan is de mechanische methode niet geschikt

CHEMISCHE VOCHTWERING

Bij deze moderne methode wordt op ieder noodzakelijk niveau een chemische vloeistof in muren aangebracht middels het injecteren van bepaalde vloeistoffen in de muur. Hier kunt u uitgebreid lezen over het injecteren van muren en vloeren.

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

VOCHTBESTRIJDING- EN VOCHTWERING TECHNIEKEN

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…