Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Kelder afdichten

NIEUWE KELDERS: PREFAB EN WATERDICHT?

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn constructiefouten en dan met name op het gebied van vochtbeschermende of vochtwerende maatregelen.

Onkunde en haast bij de bouw zijn ook grote redenen voor problemen. Hieronder ziet u de belangrijkste oorzaken van lekke kelders. Hoewel veel aannemers schermen met 100% waterdicht garanties blijkt in werkelijkheid dat een ieder die een prefab-kelder laat plaatsen of bij nieuwbouwprojecten inclusief kelder er ondanks extra dikke wanden, extra goede aanhechtingen e.d. toch lekkages blijven voorkomen.

Dit komt door de agressieve aard van water en door de hydrostatische druk. Veelal worden er ook geen extra vochtbeschermende maatregelen genomen zoals kunststof verpakking van de prefab-kelders.

Voorbeeld van juiste vochtwering buitenzijde kelder

Voorbeeld van juiste vochtwering buitenzijde kelder

BESTAANDE KELDERS: BINNEN- EN BUITENAFDICHTING

Bij bestaande kelders is het mogelijk zowel een afdichting aan de buitenkant als aan de binnenkant aan te brengen.

In eerste aanleg heeft een buitenafdichting de voorkeur omdat de aanleg van een “waterdichte kom” rondom de kelder sowieso verhindert dat het (grond)vocht het gesteente of beton bereikt.

Bij een binnenafdichting verhinder je dat het water de kelder zelf binnenkomt, maar het vocht heeft natuurlijk wel het gesteente of de fundering bereikt en zal deze verzadigen. Daarnaast kan kelderafdichting binnen niet los worden gezien van een grondige analyse van de effecten van een dergelijk binnenafdichting. Met name de kans op vochtschade door optrekkend vocht speelt dan een belangrijke rol. Advies door een specialist is hierbij belangrijk.

De kelder van buitenaf behandelen is niet altijd mogelijk en soms ook heel kostbaar omdat complete funderingen vrij gegraven moeten worden.

MOGELIJKE OORZAKEN KELDERLEKKAGES:

 

 • slechte conditie van het materiaal (bijvoorbeeld door ouderdom)
 • verhoogde grondwaterdruk
 • hoge grondwaterstand (boven de verticale vochtisolatie)
 • poreusheid van kelderwanden (bijvoorbeeld door verkeerd materiaal bij de bouw)
 • slechte pleisterlagen
 • lekkende doorvoeren
 • slechte aansluitingen
 • slechte ventilatie (waardoor condensatie)
 • (haar)scheuren in constructie, etc.
Reparatie lekkage keldervloer

Reparatie lekkage keldervloer

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

 • Dekking in geheel Vlaanderen
 • Alle disciplines
 • Garantie op alle werkzaamheden
 • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

TWEE VOCHTBESCHERMINGSTECHNIEKEN VOOR KELDERS:

Aan een kelder moet extra aandacht worden geschonken omdat deze in bijzondere omstandigheden verkeert: de kelder bevindt zich vaak (deels) onder het grondwaterniveau en heeft daarom erg te lijden van hydrostatische krachten. Daarnaast heeft een kelder vaak maar één ingang en niet altijd goede beluchtingsmogelijkheden waardoor ventilatie vaak niet of nauwelijks plaatsvind.

Om een kelder afdoende te beschermen is het noodzakelijk zowel aan de buitenkant van de kelder als aan de binnenkant van de kelder beschermende maatregelen te treffen.

Met name aan de buitenkant is het van belang deze goed te beschermen. Voortschrijdende kennis op het gebied van kunststoffen zorgen daarbij voor nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Het is zelden mogelijk dat de gewone consument een lekkende kelder zelf op kan lossen met in de bouwmarkt beschikbare middelen.

Het eenvoudigweg toepassen van pasta’s en afdichtingscoatings om lekvocht in kelders tegen te gaan kan betekenen dat het vocht zal stijgen naar boven gelegen muren waardoor weliswaar de vochtschade in de kelder is verminderd, maar het probleem verlegd is naar hoger gelegen verdiepingen. 

MAAK UW KEUZE

Klik op een van onderstaande links voor meer informatie over afdichten van natte kelders.

BINNENAFDICHTING

NATTE KELDER

BUITENAFDICHTING

NATTE KELDER

TECHNIEKEN VOCHTBESTRIJDING EN VOCHTWERING

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…