Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Scheuren in muren repareren

WAAROM U SCHEUREN DIRECT MOET REPAREREN

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invloed van wisselende vochtgehaltes en wisselende temperaturen en de wisselwerking van nat worden en opdrogen.

De materialen van de woningen zetten daardoor op continu basis uit en krimpen weer in, waardoor scheurvorming ontstaat waardoor water en waterdamp kans zien de constructie binnen te dringen.

Dus door krimp en uitzetting van materialen ontstaan in de loop der tijden scheuren. Via die scheuren kan vocht in de muren en vloeren dringen met alle kwalijke gevolgen van dien (verzadiging gesteente, uitzetting bij vorst waardoor de constructie nog verder gaat scheuren etc.etc.)

SCHEUREN IN DE WAND OF VLOER AFDICHTEN

Als vocht via scheuren in de wand of cementen of betonnen vloer binnendringt, dan dienen deze plekken direct afgedicht te worden.

Afhankelijk van de afmetingen van de scheuren wordt de te hanteren methode bepaald. In ieder geval moeten middelen gebruikt worden die extreem flexibel, scheurdekkend en slagvast zijn.

REPARATIEMETHODES

Er zijn verschillende methodes om de scheuren te repareren, hierbij wordt gegekeken naar de omvang van de scheuren, het materiaal dat gescheurd is (bv. metselwerk of beton), de plaats van de scheuren en nog enkele andere variabelen, zoals bijvoorbeeld eventuele hydrostatische druk van het grondwater. (deze druk kan zo groot zijn dat injectering met speciale middelen noodzakelijk is.).

UITHAKKEN SCHEUR

Bij scheuren in muren en vloeren is het niet voldoende om alleen de speciale dichtingskit aan te brengen; eerst dient de scheur volledig en royaal uitgehakt worden zodat de massa beter hecht en niet direct opnieuw barst of scheurt.

De uitgehakte sleuf moet grondig gereinigd worden waarna een geschikte hechtgrond wordt aangebracht die eerst goed dient te drogen en uit te harden.

MEERDERE LAGEN + AFDICHTINGSCOATING

In meerdere lagen dient het afdichtingsproduct aangebracht te worden (minimaal 24 uur per laag laten drogen). Na enkele weken drogingstijd wordt een speciale afdichtende coating aangebracht.

Bij grotere scheuren of gaten dient echter professionele hulp ingeroepen te worden en een betonreparatie uitgevoerd te worden, bijvoorbeeld door constructief verlijmen.

EENVOUDIG DICHTSMEREN WERKT NIET

Het eenvoudig dichtsmeren met een cement-of betonmengsel van een scheur werkt alleen bij heel oppervlakkige scheuren, echter bij iets grotere scheuren en ook op plaatsen als buitenmuren of kelderwanden en vloeren moet u geen enkel risico nemen. Sowieso kan het zijn dat een scheur nog niet ‘uitgewerkt’ is waardoor nieuw aangebrachte kit of cement weer los kan gaan zitten of kleine openingen vertoont waardoor toch weer vocht naar binnen kan. Is de scheur op zijn breedst breder dan 2 cm ? Dan adviseren wij u sowieso een professional in te schakelen. Klik hier voor meer informatie over betonreparatie.

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

VOCHTBESTRIJDING- EN VOCHTWERING TECHNIEKEN

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…