Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Soorten ventilatie

DOORTOCHTEN, LUCHTEN EN MECHANISCHE VENTILATIE

Verderop behandelen we de zogenaamde geforceerde ventilatie ofwel mechanische ventilatie.

Nu kijken we naar de natuurlijke ventilatiemogelijkheden die een eigenaar heeft om zijn of haar eigen woning te ventileren. We maken daarbij onderscheid tussen doortochten en luchten.

Doortochten werkt sneller dan luchten

WAT IS DOORTOCHTEN ?

Bij doortochten staan de tegenoverliggende ramen en/of deuren geopend.

WAT IS LUCHTEN ?

Bij luchten dringt de frisse lucht maar aan één zijde van het vertrek binnen, bijvoorbeeld door een geopend raam of geopende deur.

Als vuistregel geldt dat luchten twee tot driemaal zo lang duurt als doortochten, voordat de lucht in het vertrek geheel vervangen is. Als ramen op een kier staan moeten ze dus langer openblijven voordat de lucht geheel verangen is.

In het koude jaargetijde leidt dat eroe dat de wanden rondom het raam sterk afkoelen. Om snel te ventileren kan met het beste alle ramen en deuren wijd openzetten – inclusief de buitendeur.

Afhankelijk van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten duurt het dan maar een paar minuten totdat de lucht in het gehele huis volledig is ververst (bron: Vocht in huis, voorkomen, herkennen, bestrijden, T. Pehle).

Indien het buiten echter warmer is dan binnen, dan moet er minimaal geventileerd worden aangezien dan nog vochtigere lucht naar binnen zal stromen.

MECHANISCHE VENTILATIE

In principe wordt elke nieuwbouwwoning voorzien van de zogenaamde mechnische ventilatie : een door electriciteit aangedreven ventilator die zorgt voor een geforceerde continu afvoer van lucht in de woning.

Veelal zijn er op elke verdiepingen meerdere aansluitingen in het plafond gemaakt, zoals bij de keuken, het toilet en de badkamer, allen bedoelt om zowel vochtige als vieze lucht af te voeren.

Probleem is echter dat mechanische ventilatie in de loop der jaren minder gaat functioneren en vies van binnen wordt (stof, huismijt e.d.) en veelal onvoldoende afvoert. Zelf ventileren middels verse lucht toevoer en vochtige luchtafvoer via ramen, deuren en ventilatieroosters is een must.

AIR-CONDITIONING

Air conditioning is ook een vorm van geforceerd ventileren. Ditmaal wordt warme lucht uit de ruimte verwijderd en vervangen door koude lucht.

Het bijzondere aan de airco is dat door de koude van het apparaat het vocht daarnaar toe zal trekken en net als bij de airconditioning in een auto zullen beslagen ramen dan ontdaan worden van het condens.

Een veelgehoorde klacht bij airconditioning is echter dat men de luchtwisselingen en ‘geur’ van de koude lucht minder prettig vindt.

Soort ventilatie Stand van ramen en deuren Ventilatietijd
DoortochtenVenster(s) en tegenoverliggend(e) venster(s) deur(en) geheel open 1 - 5 minuten
Doortochten Venster(s) op een kier, tegenoverliggend(e) venster(s)/deur(en) open 15 - 30 minuten
LuchtenVenster(s) geheel open, tegenoverliggend(e) venster(s)/deur(en) dicht 5 - 10 minuten
LuchtenVenster(s) half open, tegenoverliggend(e) venster(s)/deur(en) dicht 10 - 15 minuten
LuchtenVenster(s) op een kier, tegenoverliggend(e) venster(s)/deur(en) dicht 30 - 60 minuten

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

VERSCHILLENDE SOORTEN VENTILATIE :

SOORTEN

VENTILATIE

EVENWICHT TUSSEN

VENTILATIE EN ISOLATIE

VOCHTBESTRIJDING- EN VOCHTWERING TECHNIEKEN

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…