Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Verticale vochtwering

WAT IS VERTICALE VOCHTWERING ?

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijkanten (fundering en gevels) van het gebouw komt.

Er kan dan gedacht worden aan een combinatie van regen en harde wind. Deze verticale vochtisolatie wordt in principe aan de buitenkant van de gevel aangebracht. Aan de binnenkant van de gevel of fundering wordt ook verticale vochtwering aangebracht.

Deze methode is minder goed omdat het vocht dan reeds toegang heeft gekregen tot het gebouw (het zit dan in de muur) en het vocht zal dan de gevel en fundering aan gaan tasten (o.a. zoutuitslag)

VOCHTOVERLAST VOORAL DOOR DOORSLAAND VOCHT

Het grootste deel van vochtoverlast in huis ontstaat door een van jaar tot jaar stijgende regenwateropname door de buitengevels. Gevels verweren snel door het hoge aandeel stikstofdioxyde in de buitenlucht.

Onderzoek en metingen hebben aangetoond dat regenwater 80 % van de vochtige wanden in huis veroorzaakt. Het wordt zijdelingsvia gevels (doorslaand vocht) of door capillaire zuiging uit de grond opgenomen (optrekkend vocht).

DRIE BELANGRIJKE ELEMENTEN:

  • de poriën van het gevelmetselwerk moeten open en ademd blijven. Het afsluiten van die poriën levert veel problemen op
  • de gevels moeten een goed contact met de wind hebben om voor een goede waterverdamping naar buiten zorg te dragen. Het aanbrengen van schuren tegen een gevel of het laten groeien van klimplanten verhindert dat bijvoorbeeld
  • poreuze gevelvlakken dienen behandeld te worden zodat ze niet-capillair worden.

CIRCA 20 % VAN HET VOCHT IN HUIS DOOR CONDENSATIE

20 % van vocht in huis ontstaat door condensatie van woonvocht op muren zoals door koken, baden, ademen en planten.

HYDROFOBEREN OF IMPREGNEREN BELANGRIJKSTE MIDDEL

Het belangrijkste en meest effectieve verticale isolatiesysteem voor buitenmuren is het zogenaamd impregneren van muren.

Met behulp van een reukarme, milieuvriendelijke en diep-penetrerende vloeistof wordt de muur onder lage druk bespoten (na grondige reiniging van de muur).

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

VOCHTBESTRIJDING- EN VOCHTWERING TECHNIEKEN

Opsporen vochtoorzaken

Vochtproblemen die ontstaan worden vaak veroorzaakt door een combinatie….

Horizontale vochtwering

Horizontale vochtisolatie is een systeem dat geplaatst wordt in muren om te ve…

Scheuren in muren en vloeren

Door weersinvloeden staan gevelmetselwerk, dak en kozijnen continu onder invl…

Impregneren muren

Impregneren of het synoniem hydrofoberen is in feite het aanbrengen van een besch…

Muren injecteren

De exacte methode van het injecteren van muren verschilt van situatie tot ….

Verticale vochtwering

Verticale vochtwering beschermt het gebouw tegen vocht wat tegen de zijk…

Kruipruimte isoleren

Een veel voorkomende bron van vocht in huis is het vocht in de kruipruimte, v…

Betonreparatie

Uitgeharde mortel en beton van gebouwen hebben van veel soorten invloeden te lij…

Kelderafdichting

De grootste oorzaak van lekkende, vochtige of natte kelders zijn const…

Ventilatie

Zoals reeds eerder is beschreven zal in een woonruimte het vochtgehalte…

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is het stabiliseren of verharden van een grondpakket…

Onderkappen

Met het onderkappen van muren wordt in feite bedoeld dat net boven het maaiv…

Overige methoden

Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn een drainaige rondom de woning…

DOE HET ZELF: PLEISTER EN AFDICHTINGSVERF

Afdichtingspasta’s zijn geschikt voor keldermuren van beton, metselwerk (kalkzandsteen), baksteen of betonsteen. U kunt de pasta echter ook op cementpleisterwerk aanbrengen met een dikte van circa 6 mm. Scheuren tot 2 mm breedte kunnen afgedekt worden. (voor grotere scheuren zie scheuren in muren en vloeren repareren).

HOUTBESCHERMING

Verticale vochtwering of vochtisolatie houdt in dat elk onderdeel beschermd moet worden dus bijvoorbeeld ook houtwerk als kozijnen of boeiboorden en natuurlijk glas en kitnaden. Zoals u waarschijnlijk weet beschermt een goede verflaag uw houten kozijnen tegen de natuurlijke elementen zoals zon, regen en wind. Goed onderhoud van uw woning is dan ook essentieel !

HOUT OOK BESCHERMEN TEGEN ROTTING EN SCHIMMEL

Hout is gevoelig voor zowel schimmel als rotting. U moet daarom het liefst op plaatsen waar u er moeilijk bij kunt(bijvoorbeeld de achterkant van het boeiboord) een waterkerende laag plaatsen zoals bijvoorbeeld bitumen.

RAAM- EN DEURNADEN AFDICHTEN

De naden tussen raam- en deurkozijnen en de aangrenzende muren moeten met elastisch materiaal tegen binnendringend vocht worden afgedicht. De toebehoren vindt u in elke goede bouwmarkt.