Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

KIM LEKKAGE

WAT IS DE KIM?

De kim in een kelder is de aansluiting van de vloeren op de wand, een heel gevoelige plek in een kelder. Het is handig om te weten waarom er veel lekkages van de kim voorkomen in een kelder. Allereerst is de hydrostatische druk van het grondwater op de kelderwanden en vloer groot aangezien een kelder zich meestal onder maaiveldniveau bevindt.

MEESTAL CONSTRUCTIEFOUT

Kelders behoren waterdicht te zijn. Indien er structureel plassen water op de keldervloer blijven staan, betekent het dat de kelder niet waterdicht is. In negen van de tien gevallen komt dat omdat er fouten zijn gemaakt bij het maken en/of afdichten van de kelder. Ook het materiaal (bijvoorbeeld beton) kan inferieur zijn.

Hydrostatische druk grondwater zorgt voor lekkages

Hydrostatische druk grondwater zorgt voor lekkages

CEMENTMORTEL MET WATERKERENDE TOEVOEGINGEN

Het  is noodzakelijk de volledige kim aan de binnenkant van de kelder af te dichten door het aanbrengen van cementmortels met waterkerende toevoegingen. Dit kan vaak ook op vochtige wanden en vloeren gebeuren, wel moet de kelderwand schoon en zo stofvrij mogelijk zijn.

Oneffenheden dienen vooraf verwijderd te worden. De mortel moet in verschillende lagen en op vakkundige wijze worden aangebracht. U moet rekening houden met enkele weken drogingstijd. Gezien de waterdamp-doorlatendheid van de coatings kan de vochtige muur en vloer ook na het aanbrengen van de afdichting drogen. Gebruik van geforceerde ventilatie is overigens aan te bevelen.

WANDEN EN VLOEREN INJECTEREN

Voor het verhelpen van de kim-lekkage is vaak een combinatie van verschillende methodes noodzakelijk. Het is verstandig om zowel de vloer als de wand langs de kim te injecteren om zo vochtschermen te vormen tegen binnendringend vocht.

Vochtige muur injecteren

Vochtige muur injecteren

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

MEEST VOORKOMENDE VOCHTPROBLEMEN

Condens

Condens zijn kleine druppeltjes water die bijvoorbeeld op de binnenkant…

Doorslaand vocht

Door een combinatie van wind en regen ontstaat verticale vochtdoorslag ofwel doo…

Kapotte riolering

Elke woning en elk bedrijfsgebouw is aangesloten op een geme…

Lekkages

Water heeft maar een uiterste kleine opening nodig om binnen te dri…

Natte kelder

Veel woningeigenaren denken dat vochtige of natte kelders ontstaan door…

Optrekkend vocht

Met optrekkend vocht of opstijgend vocht in muren wordt het water bedoeld d…

Vochtige kruipruimte

Een kruipruimte dient primair voor het gemakkelijk bereikbaar maken van het leid…

Vochtige muren

Vochtige binnenmuren komen vrij veel voor en de mate van vochtigheid ver…

Vochtige vloer

Indien u geen grote waterlekkage hebt gehad (zoiets als een wasm…

Schimmelvorming

Schimmel is in feite een bepaald soort paddestoel en van de meer dan 100.000…

Vochtige buitenmuren

Buitenmuren staan bloot aan de natuurelementen zoals sneeuw, regen, ijs en…