Landelijk netwerk van specialisten in het verhelpen van optrekkend vocht & doorslaand vocht, vocht in de kruipruimte en kelder en overige vochtproblemen in de woning of bedrijfspand.

Vochtige muren

HEEFT U LAST VAN VOCHTIGE (BINNEN)MUREN?

Vochtige binnenmuren komen vrij veel voor en de mate van vochtigheid verschilt per kamer in de woning.

Logischerwijs zullen in badkamer en keuken de muren wat vochtiger zijn dan in de woonkamer. Over het algemeen kan gesteld worden dat muren in natte ruimtes vochtiger zijn, maar ook muren in onverwarmde of niet-geventileerde vertrekken zullen vochtiger zijn.

Als gevolg van een 30 minuten durende waterdamp produktie kan langs het plafond een microklimaat ontstaan met een relatieve vochtigheid van omstreeks 100%, of zelfs condensatie.

Stijgend muurvocht

Stijgend muurvocht

VOCHTPLEKKEN?

Water heeft de eigenschap om op de vreemdste plaatsen door te dringen (vanwege de capillaire werking van bouwmaterialen).

De plek waar de vochtschade zich vertoont, is daarom niet perse gelijk aan de plaats waar de schade veroorzaakt wordt. Het water zoekt bijvoorbeeld in muren de weg van de minste weerstand (in sommige bouwmaterialen, zoals hout en mortel, kan het water zich makkelijker voortbewegen dan in ijzer of steen).

De vochtschade wordt in principe daar zichtbaar waar het water het gemakkelijkst naar buiten kan treden. Een vochtplek of vochtplekken op een binnenmuur kan/kunnen daarom wel veroorzaakt zijn door kapotte dakbedekking of door een lekkage bij de doorvoer in de kruipruimte!

Om tijd en geld te sparen kunt u het beste een professional erbij halen.

OORZAKEN VOCHTIGE MUUR

Een vochtige binnenmuur is een duidelijk signaal dat u een vochtprobleem of meerdere vochtproblemen hebt, zowel in oudere als in nieuwere woningen. U kunt dan denken aan de volgende redenen:

 

  • sterke condensatie van woonvocht (waterdamp van koken, baden, ademen, kamerplanten) in combinatie met slechte ventilatie en slechte isolatie
  • doorslaand vocht dat zich via de buitenmuur, eventuele spouwmuur naar de binnenmuur heeft verplaatst
  • optrekkend vocht dat via de fundering opgezogen wordt uit de grond
  • vocht in de kruipruimte waardoor er de benedenverdieping heel vochtig kan worden
  • lekkages van leidingen die in de muur gebouwd zijn
  • een combinatie van bovenstaande punten is zonder meer mogelijk
Doorgeslagen vochtplek

Doorgeslagen vochtplek

Vochtig stucwerk

Vochtig stucwerk

Lekkage bij doorvoering riool

Lekkage bij doorvoering riool

VOCHTSCHADE DOOR NATTE MUREN

Natte muren veroorzaken vochtschade: pleisterwerk brokkelt af, behang gaat rotten en beschimmelen (waarbij giftige stoffen vrij kunnen komen), de muur isoleert niet meer, maar wordt een bron van koude en trekt hierdoor weer meer vocht aan via condensatie. Door snelle afkoeling van de koude lucht “valt” de afgekoelde lucht snel naar beneden (de zogenaamde koudeval) waardoor tocht aan de vloer en een oncomfortabel leefklimaat ontstaat.

WAT TE DOEN AAN VOCHTIGE (BINNEN) MUREN?

De oplossing voor vochtige binnenmuren ligt niet altijd voor de hand. Een inspectie van een vochtbestrijdingsspecialist is noodzakelijk. Via een onderzoek en eventuele vochtmetingen kan meer over de oorzaak van vocht in de muur gezegd worden.

Vochtinspectie

Vochtinspectie

MUURVOCHTVERWIJDERING DOOR ELEKTRISCHE GOLVEN?

In Duitsland wordt op kleine schaal een methode toegepast waarbij één of meerdere apparaten worden geplaatst die elektrische golven uitzenden via de muren. De doelstelling hiervan is de capillaire werking van muren (de vochtaanzuigende werking) te neutraliseren zodat optrekkend vocht tot het verleden behoort. De voordelen van het apparaat zijn dat er minimale breek- en herstelwerken plaats hoeven te vinden. De nadelen zijn echter dat er uitgebreide metingen vooraf moeten gebeuren en dat de installatie een heel specialistisch werk is. Ook na installatie dient er goed gecontroleerd te worden. Vaak dient er ook een combinatie te worden gemaakt zoals bijvoorbeeld het impregneren van muren om nieuw doorslaand vocht te voorkomen. 

Het neutraliseert zoals gezegd het zuigvermogen van de bouwmaterialen en is derhalve alleen bruikbaar voor optrekkend vocht en niet voor condensatie vocht, lekkages of doorslaand vocht.

GRATIS OFFERTE VOCHTBESTRIJDING

  • Dekking in geheel Vlaanderen
  • Alle disciplines
  • Garantie op alle werkzaamheden
  • Aanvragen is gratis en vrijblijvend

MEEST VOORKOMENDE VOCHTPROBLEMEN

Condens

Condens zijn kleine druppeltjes water die bijvoorbeeld op de binnenkant…

Doorslaand vocht

Door een combinatie van wind en regen ontstaat verticale vochtdoorslag ofwel doo…

Kapotte riolering

Elke woning en elk bedrijfsgebouw is aangesloten op een geme…

Lekkages

Water heeft maar een uiterste kleine opening nodig om binnen te dri…

Natte kelder

Veel woningeigenaren denken dat vochtige of natte kelders ontstaan door…

Optrekkend vocht

Met optrekkend vocht of opstijgend vocht in muren wordt het water bedoeld d…

Vochtige kruipruimte

Een kruipruimte dient primair voor het gemakkelijk bereikbaar maken van het leid…

Vochtige muren

Vochtige binnenmuren komen vrij veel voor en de mate van vochtigheid ver…

Vochtige vloer

Indien u geen grote waterlekkage hebt gehad (zoiets als een wasm…

Schimmelvorming

Schimmel is in feite een bepaald soort paddestoel en van de meer dan 100.000…

Vochtige buitenmuren

Buitenmuren staan bloot aan de natuurelementen zoals sneeuw, regen, ijs en…